Srdečně Vás vítáme ve firmě MORAplast s.r.o.

Váš specialista v oblasti pěnových plastů

Naše společnost byla založena v roce 2001 německými firmami RUCH NOVAPLAST GmbH + Co. KG a Delkeskamp Verpackungswerke GmbH.

Od samotného vzniku se zabýváme výrobou obalů a technických dílů z expandovaného polystyrenu (EPS). Příznivý vývoj na českém trhu a trzích v přilehlých zemích, v roce 2005 podpořil rozhodnutí o rozšíření výroby v oblasti obalů a technických dílů z expandovaného polypropylenu (EPP), materiálu, který se používá v mnoha odvětvích průmyslu.

Kde nás najdete?

MORAplast s.r.o.
Tř. Osvobození 271/28
742 35 Odry
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel +420 556 715 020
Fax +420 556 731 079
info@moraplast.cz

10.2020 Vlastní napájení

Vlastní napájení prostřednictvím 100% solární energie Berlínský start-up HPS Home Power Solutions GmbH zrealizoval vizi 100% napájení bez CO2 z vlastního fotovoltaického systému pro majitele domů s jednou nebo dvěma rodinami, a to 365 dní v roce. Společnost založená v roce 2014 vyvíjí a vyrábí energetické centrály pro skladování letních přebytků solární energie ve vodíku. Díky inteligentnímu konceptu zpětného získávání tepla může být přibližně 90 % energie shromážděné na střeše znovu použito v domě ve formě elektřiny a odpadního tepla z procesů přeměny. Důležitou součástí tohoto energetického konceptu je ventilační zařízení integrované v energetické centrále, které umožňuje vysokou rekuperaci energie. Stejně inovativní jako myšlenka celoročního skladování solární energie a její využití je také konstrukce krytu ventilačního zařízení, který byl realizován společností RUCH NOVAPLAST.

Více

10.2020 Jeden nástroj - tři lisované díly

Jeden nástroj, dva komponenty, tři lisované díly Nosiče nákladu vyrobené z expandovaného polypropylenu jsou nedílnou součástí automobilového průmyslu. Díky své vynikající tvarové paměti a nízké hmotnosti je EPP stále ideálním materiálem pro přepravu a ochranu citlivých dílů. Nosiče nákladu mají navíc pomoci zeštíhlit a zefektivnit logistické procesy. Pro rámy a mřížky společnosti GERHARDI realizovala společnost RUCH NOVAPLAST projekt s cílem vyvinout nosič nákladu pouze s jedním nástrojem, který pojme dva různé díly: buď ochrannou mřížku chladiče, nebo rám.

Více

10.2020 Úspěšná certifikace

Certifikace systému managementu kvality a enviromentálního managementu úspěšně obstála Společnost RUCH NOVAPLAST opět dokončila kontrolní audity certifikací ISO 9001 – managementu kvality a ISO 14001 – enviromentálního managementu s velmi dobrými výsledky. Proto mohla být společností TÜV Süd potvrzena shoda s normami na další rok. Vzhledem k současné situaci obě certifikace proběhly poprvé prostřednictvím připojení ke vzdálené ploše a prostřednictvím videokonference. Opětovnou certifikaci podle ISO 50001 nebylo možné provést prostřednictvím videokonference kvůli právním/normativním předpisům a byla vynahrazena a schválena v červnu 2020. Standard managementu kvality ISO 9001 je národně i mezinárodně nejpoužívanějším standardem v oblasti managementu kvality (QM). Systém managementu kvality (QMS) je soubor směrnic, procesů, dokumentovaných postupů a záznamů. Tento soubor dokumentací definuje sadu interních pravidel, která určují, jak jsou produkty a služby ve společnosti RUCH NOVAPLAST vyráběny a dodávány zákazníkům. Mezinárodní standard pro environmentální management ISO 14001 definuje celosvětově uznávané požadavky na systém environmentálního managementu. Oceněn byl především závazek společnosti RUCH NOVAPLAST jednat ekologicky napříč různými oblastmi. Norma ISO 50001 podporuje zavádění systému managementu hospodaření s energií ve společnostech. I v této oblasti společnost TÜV Süd opět potvrdila velmi vysokou vyspělost systému managementu ve společnosti RUCH NOVAPLAST. Nebyly zjištěny žádné odchylky.

Více
Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu s použitím cookies souhlasíte.