Udržitelná technologie: grantový projekt PCM90Plus

BMWi webOptimální využití dostupných zdrojů je udržitelný přístup, který společnost RUCH NOVAPLAST uplatňuje ve všech úrovních společnosti. V oblasti výroby se část vznikajícího průmyslového odpadního tepla již roky využívá pro vnitřní vytápění a chlazení. Touto energií jsou prostřednictvím místního topného potrubí zásobovány i sousední podniky.
V odpadním teple však existuje ještě mnohem větší potenciál, který lze využít pro jiné procesy a úspory energie: klíčovým pojmem je akumulace latentního tepla.

Tepelné akumulátory se používají k vyrovnání dočasných a v případě mobilních akumulátorů také místních rozdílů mezi nabídkou a poptávkou po teple nebo chladu. Tímto způsobem lze čerpat a energeticky využívat zejména zdroje odpadního tepla.
Teplotní rozsah odpadního tepla z průmyslových procesů, které vzniká i v procesech využívajících vodní páru, je často mezi 90 °C a 130 °C. PCM (phase change material), který je v současné době na trhu k dispozici, sotva pokrývá tento rozsah.

Cíle projektu jsou tedy následující:
1. vývoj organických a anorganických PCM pro cílový teplotní rozsah,
2. vývoj odpovídajícího korozivzdorného a vodotěsného zapouzdření,
3. optimalizace přenosu tepla a
4. předvedení koncepce skladování v průmyslovém procesu.

V dílčím projektu realizuje společnost RUCH NOVPALAST jako koncový uživatel integraci a použití akumulátoru latentního tepla za účelem zvýšení energetické účinnosti při výrobě částicové pěny. Cílem dílčího projektu je zaznamenat a zapracovat okrajové podmínky pro využití akumulátoru, technickou integraci akumulátoru a aplikačně orientovaný provoz demonstrátoru.