Izolační pouzdro měřicího zařízení pro analýzu fosfátů

XylemFosfor je důležitý stopový prvek. V příliš vysoké dávce však může být škodlivý pro životní prostředí. Nadměrné vstupy fosfátů z kanalizačních zařízení tak například mohou vést k přehnojení vod. Proto existují zákonné požadavky a mezní hodnoty pro celkový obsah fosfátů ve vodě, které musí být kanalizačními zařízeními dodržovány a monitorovány.

K tomu potřebné měřicí stanice jsou umístěny přímo na kraji nádrží čističek odpadních vod. Pro dosažení požadované přesnosti výsledků měření musí být analytické jednotky a požadované chemikálie připojeny izolačním a ochranným způsobem. Pro našeho zákazníka, výrobce vysoce kvalitních měřicích stanic, bylo také důležité, aby byla analytická zařízení z důvodu snadné údržby přímo na místě snadno demontovatelná.


V úzké spolupráci s naším zákazníkem vyvinula společnost RUCH NOVAPLAST vícedílný kryt NOVAplex®, který byl navržen a vyroben tak, aby vyhovoval jednotlivým součástem analytického zařízení. Jednotlivé lisované díly z expandovaného polypropylenu (EPP) se po výrobě v našem montážním oddělení jednoduše spojí zasunutím. Společnost RUCH NOVAPLAST do pouzdra rovněž integruje upevňovací prvky. K nim se později připojí chemické vaky, které jsou potřebné pro proces měření. Výřezy pro kabely a hadice zajišťují pořádek a přehlednost v krytu z EPP. Všechny součásti analytického zařízení jsou tak bezpečně uloženy a drženy na stanoveném místě a zároveň chráněny před nárazy. Tím je zajištěna trvanlivost a spolehlivost.