Plasty pro oběhové hospodářství a ochranu klimatu

Screenshot 2021 12 06 at 12 32 33 Positionspapier Kunststoffe fuer Kreislaufwirtschaft Klimaschutz pdfNěmecký plastikářský a recyklační průmysl zveřejnil společné stanovisko k oběhovému hospodářství a ochraně klimatu. Zástupci řetězce tvorby hodnot v oblasti plastů tak vysílají jasnou výzvu ke vzájemné konstruktivní spolupráci. Deklarovaným cílem je fungující oběhové hospodářství pro plasty, aby se ještě více využily přednosti tohoto materiálu.
Za zveřejněným stanoviskem stojí sdružení Plastics Europe Deutschland, GKV Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie, VDMA Fachverband Kunststoff- und Gummimaschinen a organizace zabývající se likvidací a recyklací odpadů BDE a bvse.

Společnost RUCH NOVAPLAST jako zpracovatel plastů plně podporuje iniciativu těchto sdružení, která působí v různých odvětvích Z našeho pohledu se vyznačuje širokým pokrytím různých odvětví a “udržitelným" zlepšením v oblasti výroby plastů.

Při určení materiálů a procesů pro nové výrobky je nutno v budoucnu vedle obchodně-technických hledisek zavést rovněž komplexní vyhodnocení udržitelnosti s “právem veta". V zájmu udržitelné budoucnosti by měl být z hlediska celého hodnotového řetězce vybrán vždy ten nejudržitelnější materiál nebo proces, V mnoha případech může být řešením plastový nebo dokonce pěnový díl.

“Materiály a procesy, které nemají udržitelnou perspektivu a nemohou ji spolehlivě a průkazně prokázat, nemají ve světě budoucnost," říká Roland Zeifang.

Základní zásady vydaného stanoviska lze shrnout do devíti bodů:
1. Konstrukce výrobků zaměřená na recyklaci
2. Zlepšení sběru a třídění materiálů
3. Žádný ekologický dumping při vývozu použitých plastů
4. Ukončení skládkování použitých plastů v celé EU
5. Procesy mechanické recyklace a chemického využití se mohou vzájemně doplňovat.
6. Hledání cest k použití většího množství recyklátů v plastových výrobcích
7. Nezbytné rámcové podmínky pro používání recyklátů
8. Podpora investic do oběhového hospodářství
9. Opatření na ochranu životního prostředí před plastovým odpadem
Stanovisko lze stáhnout zde.