Řešení vícedílné skříně z EPP

LTS web1Několik výlisků z expandovaného polypropylenu ve skříni ventilační jednotky není nic zvláštního, ale vyžadují dobrou organizaci a koordinaci jednotlivých pracovních kroků.
Pro centrální ventilační jednotku vyrobí společnost RUCH NOVAPLAST dvě poloviny skříně, které spojí působením tepla. Při tomto procesu se povrchy spojovaných výlisků zahřívají topným tělesem, které vyvolá plastifikaci materiálu v místě kontaktu. Vytvarované díly se následně spojí v místě styku.

Hotová skříň je při montáži doplněna dalšími výlisky z EPP, které vyrobila rovněž společnost RUCH NOVAPLAST. Jednotlivé součásti se vkládají do přesně navržených tvarových výlisků a jsou zajištěny v požadované poloze pouze tzv. tvarovou vazbou. V dalších pracovních krocích se připevní kryt obtoku a kryt skříně (rovněž z expandovaného polypropylenu).

Ostatní díly z EPP, jako např. vzduchová hrdla či kryt filtru, jsou potřebné až při montáži na místě. Z tohoto důvodu se tyto díly přidávají ve společnosti RUCH NOVAPLAST k hotovému výrobku v posledním pracovním kroku při konfekcionování a balení.