Digitální řízení procesů intralogistických přeprav

Temperofen webDigitalizace výrobních procesů je příležitostí k představení nového potenciálu a ke zvýšení kvality produktů i pracovních procesů. Pomocí agilních přístupů k řízení projektů jsou ve společnosti RUCH NOVAPLAST do každodenního provozu cíleným způsobem integrovány technologické inovace.

V současné době je v oblasti logistických procesů uznáván velký potenciál digitalizace a je implementován do konkrétních intralogistických projektů. Ve společnosti RUCH NOVAPLAST se intralogistikou rozumí organizace všech materiálů a informací v prostorách naší společnosti.

V rámci projektu „Logistika popouštěcích vozíků“ byl úspěšně digitalizován dříve papírově řízený pracovní proces. Toho bylo dosaženo rozšířením již používaného systému MES v kombinaci s automatickým identifikačním systémem založeným na technologii RFID.


Cílem bylo nahradit papírové dokumenty vytvořené jednotlivě pro každé dopravní vozidlo automatickými rezervačními branami a dynamickými displeji, které je možné digitálně ovládat. Data, která přitom vznikají a jsou zaznamenávána, umožňují nejen sledovatelnost každého jednotlivého intralogistického přepravního vozidla, ale slouží také jako základ pro budoucí procesní analýzy a lepší využití zdrojů.