Velká rozmanitost upevňovacích prvků

gruppe rad feed fix 1 klFunkcionalizované EPP chassis patří mezi hlavní kompetence společnosti RUCH NOVAPLAST. Především díky velkému výběru různých upevňovacích prvků je kryt funkční pro každý speciální případ použití.

V závislosti na vlastnostech krytu a na požadavcích na přístroj mohou být závitové vložky vtlačeny nebo nalepeny do vylisovaných slepých otvorů. Je rovněž možné do částicové pěny přidat třecí hmoždinku a dosáhnout tak vyšších extrakčních hodnot.

Při výběru správného upevňovacího prvku hrají klíčovou roli tloušťky stěn, vzdálenosti od okraje a hustota výlisku.

RUCH NOVAPLAST však může nabídnout i velmi speciální upevňovací prvky: sérii NOVAFeed&Fix®.
feedfix rder 4er 1 klTa označuje standardizované průchodky (to feed) a upevňovací prvky (to fix), které vznikají kombinací normalizovaných dílů PVSG® a lehkých kompozitních dílů. Tímto způsobem je možné přímo v EPP chassis upevnit například tlaku vzdorné kabelové průchodky s odlehčením tahu a ochranou proti zalomení, upevnění senzorů, hadicové připojení, jakož i aktivní odvětrávání nebo odvodnění.

V současné době jsou prvky NOVAFeed&Fix® dostupné v „metrické“ variantě vybavení, tj. s metrickým šroubovým závitem, ve variantách M25 a M8. V dohledné době bude připravena k použití i varianta M6 s ještě menším závitem.

Prvky NOVAFeed&Fix® ve spojení s vysokými požadavky na tahové a torzní síly na trhu v porovnání se stávajícími řešeními upevnění a průchodnosti vynikají. Přesvědčivé jsou rovněž nároky na těsnost a vstřícnost servisu.

Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu s použitím cookies souhlasíte.