Lepší vzhled a zvýšena funkčnost zušlechtění povrchu

MusterblumeVýlisky z pěnového materiálu EPP se skládají z velkého počtu granulátových zrn uzavřených perel, které jsou spolu spojené pomocí vodní páry v takzvané kavitě pěnicího nástroje. Pro povrchu EPP dílů je typická částečně pórovitá struktura s viditelným tvarem perel a otiskem parních trysek. Jestliže tento povrch neodpovídá požadavkům zákazníka, existuje možnost dosáhnout potřebné kvality povrchu pomocí textury.

Texturování hliníkových povrchů nebo použití porézních kavitačních materiálů představuje v podstatě vyleptání struktur do povrchu kavity. Při tom se definovaná textura laserem vyřeže do povrchu kavity v nástroji a ta se při napěňování na dílu otiskne.

Mimo vzhledových vlastností je možné pomocí laserové struktury zhotovit funkční povrch. Zatímco se u běžné pěnové vrstvy tvar perel zřetelně otiskne, může se určitými strukturami vytvořit uzavřený nepórovitý povrch, který je možné použít jako vodotěsný povrch. Použije-li se jemné manuální dýzování povrchu, je pak otisk parních trysek jen minimálně viditelný.

Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu s použitím cookies souhlasíte.