Materiál budoucnosti pro chladicí zařízení

3 kaeltefuehrendDíky svým izolačním vlastnostem se EPP u tepelných zařízení stal již dnes standardně používaným materiálem. Ve společnosti RUCH NOVAPLAST však vědí, že pěnový plast toho dokáže mnohem více a jeho potenciál vidí i v chladicích zařízeních.

Dosud se rozvody pro přenos chladu omotávaly měkkými pěnami, což byl velmi náročný proces z časového i finančního hlediska. Společnost RUCH NOVAPLAST vyvinula inovátorský izolační koncept s použitím EPP, který se snadno montuje i demontuje a nevyžaduje náročnou údržbu.

Výlisky z EPP spojují armatury, rozvody i jednotlivé komponenty do uzavřeného celku. Podle stavebnicového principu byly vytvořeny standardní prvky, které lze univerzálně kombinovat. Možné je i individuální přiřezávání trubkových segmentů.

Pro zajištění difuzní těsnosti zušlechťuje společnost RUCH NOVAPLAST povrch EPP kašírováním. Tím se vytváří zábrana, která brání difuzi vodních par. Díky tomu nevzniká kondenzát ani námrazy.
Kromě své difuzní těsnosti a izolačních schopností se EPP se zušlechtěným povrchem vyznačuje stejnými charakteristikami jako neopracovaný EPP:

- má minimální vlastní hmotnost, vysokou tvarovou elasticitu při statickém i dynamickém zatížení a je mimořádně odolný vůči chemikáliím. Všemi těmito charakteristikami se EPP kvalifikuje jako materiál budoucnosti pro chladicí zařízení.

Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu s použitím cookies souhlasíte.