Zdokonalené hospodaření s energií

energiemanagementSpolečnost RUCH NOVAPLAST usiluje o úsporu energetických zdrojů a proto se nechala certifikovat podle ISO 50001. V normě zveřejněné v červnu 2011 jsou poprvé stanoveny mezinárodní standardy pro systém pro hospodaření s energií.

Systematické hospodaření s energií představuje vhodný nástroj pro průběžné zvyšování energetické účinnosti v podnicích a organizacích. Na základě dosažitelného snížení nákladů posiluje navíc naši konkurenceschopnost.

Společnost RUCH NOVAPLAST je již certifikována podle normy ISO 140001 pro systém řízení z hlediska ochrany životního prostředí. ISO 50001 jde ještě nad rámec této normy a zavazuje podniky k tomu, aby se soustředily na zlepšování vlastní energetické účinnosti. Energie je pouze jedním z mnoha aspektů, kdy je v systému pro hospodaření s energií průběžně věnována pozornost energii – od snahy o nižší spotřebu proudu přes plánování a vývoj až po nákup energie.

Díky zažitému procesu řízení a stávajícím certifikacím bylo zapotřebí jen několik rozšíření ve společnosti RUCH NOVAPLAST, abychom v auditu hospodaření s energií v polovině prosince obstáli.