Materiál budoucnosti pro zařízení využívající chladicí médium

Kaelteaggregat kleinNa základě svých izolačních vlastností je materiál EPP využívám v přístrojích pro vedení tepla dnes již jako standardní materiál. Ve společnosti RUCH NOVAPLAST víme, že pěnové částice umí mnohem více a jejich potenciál spatřujeme rovněž u zařízení využívajících chladicí médium.

Doposud se vedení pro chladicí média obalují měkkými pěnami, a to s velkou časovou a finanční náročností. Společnost RUCH NOVAPLAST nyní vyvinula inovativní izolační koncept z EPP, jehož montáž a demontáž je jednoduchá a lehce udržovatelná.  

3D výlisky pojmou armatury, potrubní vedení a další prvky. Na principu stavebnicového systému existují standardní prvky, které lze univerzálně kombinovat. Individuální seříznutí trubkových segmentů je rovněž možné.

Pro zajištění difuzní těsnosti zušlechťuje společnost RUCH NOVAPLAST povrch EPP kašírováním. To vytváří těsnicí vrstvu, která zabraňuje difuzi vodní páry. Tímto způsobem se lze vyhnout tvorbě kondenzátu nebo dokonce námraze.
Kromě své difuzní těsnosti a izolační schopnosti má povrchově zušlechtěný EPP stejné vlastnosti jako neupravený EPP: má nízkou vlastní hmotnost, vysokou tvarovou pružnost při statickém a dynamickém zatížení a je maximálně odolný vůči běžným chemikáliím. Všechny tyto vlastnosti kvalifikují tento materiál jako materiál budoucnosti pro zařízení využívající chladicí média.

Na veletrhu Fakuma 2017 bude na stánku RUCH NOVAPLAST k vidění chladicí agregát s tímto izolačním konceptem.