Plně automatická zkušební stanice pro testování těsnosti sestav z EPP

DSC01452 DxOMnoho sestav opláštění z EPP je používáno v zařízeních, které využívají vodu. V těchto případech je těsnost důležitým předpokladem. Za tímto účelem navrhla společnost RUCH NOVAPLAST plně automatickou zkušební stanici pro testování těsnosti.

Dostane-li se voda do elektroniky nebo do stěn, je pak škoda velká. Ve zkušební stanici pro testování těsnosti, kterou navrhla a sestavila společnost RUCH NOVAPLAST, jsou sestavy EPP opláštění, které se používají v zařízeních využívajících vodu, podrobovány přísným zkouškám. Netěsná místa jsou detekována se 100% přesností.

Ve zkušební buňce dochází automaticky k tisku štítků kvality, které obsahují získané výsledky.  QR Code se umístí na sestavu a obsahuje všechny produktové, výrobní a kvalitativní údaje.  Všechny výrobní kroky od suroviny až po zkoušku těsnosti mohou být zpětně sledovány a poskytují maximum transparentnosti a bezpečnosti.

Kompletní průběh zkoušky je propojen se systémy ERP/MES a CAQ. Všechny údaje jsou průběžně evidovány a dokumentovány.